Home Over Noord-pool

Over Noord-pool, wie zijn wij?

Noord-pool is een openbare databank met een overzicht van professionals uit de culturele sector uit Drenthe, Friesland en Groningen. Het gaat om professionals die belangstelling hebben voor een functie als adviseur of bestuurder/toezichthouder in een fonds, adviesraad of bestuur in de cultuursector in Nederland, zoals het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie of de Raad voor Cultuur. Daarnaast bevat Noord-pool een overzicht van actuele vacatures (zie pagina actueel). Wilt u een vacature plaatsen mail dan naar marjelle@kcdr.nl.

Culturele en bestuurlijke professionals uit het Noorden met interesse in dit soort functies kunnen zich op de site aanmelden. Als de aanmelding is goedgekeurd, komen de gegevens van de kandidaat op de site te staan. Fondsen, adviesraden en besturen met een vacature kunnen de site doorzoeken op geschikte kandidaten. Uiteraard kunnen kandidaten ook zelf de vacatures op de site doorzoeken.

Doel van de databank is het inzichtelijk maken welke professionals vanuit het Noorden beschikbaar zijn. Een ander doel is kandidaten uit het Noorden te stimuleren om in de eerdergenoemde landelijke fondsen, adviesraden of besturen deel te nemen.

Noord-pool is opgezet door het Friese Keunstwurk, de Kunstraad Groningen en K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur in Drenthe. Het initiatief wordt gefinancierd door de gemeenten Groningen en Leeuwarden en de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.