Home Actueel De Lawei - Lid Raad van Toezicht

De Lawei - Lid Raad van Toezicht

18 september 2020
Reageer tot: Verlopen

n verband met het aftreden van een van haar leden, zoekt Schouwburg De Lawei per november 2020 een

Lid Raad van Toezicht 

met bij voorkeur juridische deskundigheid 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en komt minimaal vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. Optioneel nemen leden deel aan andere activiteiten waaronder de auditcommissie, de remuneratiecommissie of eenmaal per jaar aan een overleg met de Ondernemingsraad.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Schouwburg De Lawei wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid.

Conform de Governance Code Cultuur en statuten van de stichting bedraagt de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. 

Lees hier meer over de vacature.

Terug