Home Actueel SKETS Tekenbiënnale - Secretaris, penningmeester en bestuurslid

SKETS Tekenbiënnale - Secretaris, penningmeester en bestuurslid

SKETS Tekenbiënnale - Secretaris, penningmeester en bestuurslid
10 februari 2020
Reageren tot: Niet van toepassing.

SKETS Tekenbiënnale

Zoekt een: Secretaris, penningmeester en bestuurslid

Vacature voor onbezoldigde functie

Tijdsinvestering: Wekelijks naar eigen inzicht met inachtneming van de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken binnen de vereniging.

Stichting De Jonge Lootsman is opgericht om in het kustgebied van Friesland tekenbiënnale SKETS te realiseren: een onafhankelijk podium voor actuele tekenkunst van internationale kunstenaars, jonge pas afgestudeerde kunstenaars en jongeren uit dit kustgebied. SKETS is in opbouw en ontwikkeling en dat zal wel zo blijven, want actuele tekenkunst gaat over ónze samenleving van nu en die is sterk aan het veranderen. Daar ligt de link met dit bijzondere kustgebied:

In dit gebied, dat voortdurend door stormvloeden veranderende, was er een continue noodzaak de kustlijn en daarmee de weg van- en naar zee in kaart te brengen. Het tekenen heeft hier door de eeuwen heen houvast gegeven in een veranderende wereld en het zijn tekenaars die zo deze wereld voor ons zichtbaar hebben gemaakt en die onze kijk erop hebben bepaald.

Nu in een tijd van verschuivingen en veranderingen is het tekenen opnieuw urgent: actuele tekenkunst die kritisch haar eigen weg volgt zet ons aan om opnieuw naar de wereld van nu te kijken. Zo krijgt de relatie tussen het kustgebied van Friesland en het tekenen een nieuwe inhoud en brengt SKETS ode aan dit wonderschone landschap.

Initiatiefnemers en oprichters van stichting ‘De Jonge Lootsman’ met als voorzitter Ir. Jan Tichelaar, voormalig directeur Koninklijk Tichelaar Makkum, zijn Gea Kuiper en René van der Bruggen. Nu maken beiden deel uit van het bestuur maar het is de bedoeling dat zij naast het bestuur de artistieke leiding nemen.

In 2019 hebben is een eerste pilot van dit project gerealiseerd. In oktober 2020 staat een eerste editie op stapel met werk van 12 kunstenaars uit België en Nederland en 650 jongeren uit het kustgebied. De presentatie zal plaatsvinden in het Entrepotgebouw in Harlingen.

SKETS is een project met een groot vooruitzicht want we streven ernaar om in de toekomst het gehele kustgebied van Friesland bij dit project te betrekken.

Wie heeft de ambitie om de organisatie achter dit unieke project te versterken? Als secretaris, als penningmeester of als bestuurslid. Voor informatie over profiel en takenpakket, en ook als je iemand kent die in dit beeld past, neem dan contact op met René van der Bruggen, 06 48187477, 0515 231817 of via info@dejongelootsman.nl.

 

Terug