Home Actueel De Kunstbeweging - 2 Leden Raad van Toezicht

De Kunstbeweging - 2 Leden Raad van Toezicht

De Kunstbeweging - 2 Leden Raad van Toezicht
17 december 2019
Reageren tot: Verlopen.

De Kunstbeweging: Leden Raad van Toezicht

De Kunstbeweging in Emmen zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie |

Je komt De Kunstbeweging vaker tegen dan je denkt, want we zijn de spin in het web van het culturele leven in de gemeente Emmen. Soms werken we alleen ondersteunend en voorwaarden scheppend, maar vaak ook initiërend en uitvoerend. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld de amateurkunstverenigingen en orkesten, maar werken we ook veel in het basis en voortgezet onderwijs en in de wijken en dorpen. De Kunstbeweging richt zich op zowel ouderen als jongeren en werkt graag samen met diverse partijen. Voor alle uitvoering worden kunstvakdocenten / cultureel ondernemers ingehuurd. We zijn het kennis- en expertisecentrum kunst en cultuur in de gemeente Emmen.

De Kunstbeweging bestaat 5 jaar in 2019!
Met veel plezier kijken we terug op vijf inspirerende jaren waarin we duizenden inwoners van de gemeente Emmen hebben geïnspireerd met kunst en cultuur in al haar facetten. Ben je benieuwd hoe we dat gedaan hebben? Kijk op onze website.

De Kunstbeweging zoekt twee Leden Raad van Toezicht

Raad van Toezicht van De Kunstbeweging.
Het is belangrijk dat er goed wordt toegezien op het beleid en de gang van zaken van De Kunstbeweging. De Raad van Toezicht doet dit door te kijken naar het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid, op de kwaliteit van de organisatie en op behoorlijke vervulling van taken die vanuit de subsidierelatie met de gemeente Emmen zijn toegekend aan De Kunstbeweging. Ook is zij werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert regulier vijf keer per jaar in voltallige samenstelling na kantoortijd. Daarnaast kunnen leden buiten de vergaderingen om bij overleggen betrokken zijn.

De Raad van Toezicht kijkt altijd naar belangen van zowel De Kunstbeweging als andere partijen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder over beleid en strategie. Op grond van haar statutaire bevoegdheid keurt de Raad de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan goed. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestuursreglement waarin nadere gegevens zijn vastgelegd over de werkwijze van de directie en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur. Kijk voor een link op onze website.

Wie zoeken we?
We zoeken twee nieuwe leden en kijken uit – gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht – naar iemand met

 • Kennis van en ervaring in het werkveld kunst en cultuur.
 • Kennis van en ervaring in het werkveld sociaal domein.
 • Wat vragen we?
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van De Kunstbeweging en kunst en cultuur in algemene zin.
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne.
 • Je kunt snel inzicht en overzicht krijgen over wat er speelt en daar een oordeel over vormen.
 • Je hebt zicht op maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Je bent in staat je onafhankelijk op te stellen en je eigen bijdrage als ‘toezichthouder’ te beoordelen.
 • Je beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.
 • Je bent innovatief.
 • Je woont in de regio Zuidoost-Drenthe.

Er staat geen vergoeding tegenover het werk. Indien van toepassing geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

Meer weten over de vacature en De Kunstbeweging?
Neem dan contact op met Rineke Marwitz, directeur-bestuurder via telefoon 06-13565833 of 0591-230001.

Reageren?
Stuur vóór 10 januari 2020 een mail met motivatie naar info@dekunstbeweging.nl onder vermelding van ‘vacature Raad van Toezicht’. Een gesprek met enkele leden van de Raad van Toezicht en de directeur maakt deel uit van de procedure.

Terug