Home Actueel Stichting Kielzog - Voorzitter

Stichting Kielzog - Voorzitter

Stichting Kielzog - Voorzitter
17 december 2019
Reageren tot:

Voorzitter (onbezoldigd)

Stichting Kielzog exploiteert sinds 2016 de Kielzog | theater | Muziekschool | Kunstwerkplaats in de gemeente Midden-Groningen.

Kielzog is de culturele spil in de gemeente Midden-Groningen als het gaat om podiumkunsten, culturele evenementen, culturele ondersteuning en cultuureducatie. Zij handelt zelfstandig en vervult de culturele opdracht van de gemeente. Bij Kielzog zijn ruim 90 mensen betrokken. De Stichting is CBCT-gecertificeerd, heeft een goedkeurende accountantsverklaring en handelt conform de Governance Code Cultuur. De Stichting is op zoek naar een ervaren, deskundig en betrokken voorzitter. Stichting Kielzog kent een bestuur en een directeur, waarbij de directeur een gedelegeerde verantwoordelijkheid heeft, en uiteraard een werkorganisatie met ruim 90 betrokken mensen. Het bestuur bestuurt op basis van de informatievoorziening vanuit de organisatie en richtlijnen en adviezen van de accountant en stelt voorgelegde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten van de directeur vast. De verantwoordelijkheden van de directie en verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie zijn vastgelegd in een directiestatuut.

De voorzitter zit de vergaderingen voor en is het eerste aanspreekpunt in de relatie tussen bestuur en directie. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor de gemeente Midden-Groningen, zowel voor wat de betreft de wethouder van cultuur als de andere politieke gremia. De voorzitter is een ervaren bestuurder met ruime politieke ervaring.  

Competenties:

  • Strategisch denken
  • Politieke antenne en ervaring met politieke processen en besluitvorming
  • Verbindende en inspirerende, motiverende persoonlijkheid
  • Bestuurlijke ervaring
  • Verantwoordelijkheid:
  • Bewaakt en geeft mede inhoud aan de formele verantwoordelijkheden van het bestuur
  • Zit de vergaderingen voor
  • Stelt een agenda op 
  • Contactpersoon bij de bestuurlijke overleggen met de gemeente Midden-Groningen
  • Sparringpartner van de directeur

Algemene informatie


Kielzog is een financieel gezonde organisatie. De inhoudelijke en culturele ontwikkeling binnen Kielzog is op alle gebieden positief waarbij de activiteiten gekoppeld aan scholen, regionale evenementen en eigen producties het meest groeien. Dit is in lijn met de wens en de opdracht van de gemeente Midden-Groningen.

De Stichting Kielzog heeft ten doel:


a. het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen;

b. het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder. 

Het beleid, de resultaten en kaders voor het nieuwe beleid (de Markers) staan op https://www.kielzog.nl/kielzog/

Tijdsbesteding


Het bestuur vergadert 6 x per jaar. En heeft 4 x per jaar Bestuurlijk Overleg met de verantwoordelijke wethouder. Het betreft een onbezoldigde functie.

Reageren

Heb jij de ambitie om als initiatiefrijke voorzitter voor deze unieke organisatie succesvol te zijn? Wil je meer informatie of ken je iemand die mogelijk in het profiel past en wellicht geïnteresseerd is, neem dan contact op met Bart Boerema, consultant Talent in Bedrijf, op 06 53149041 of Marieke Appels, consultant Talent in Bedrijf, op 0652641556. Reacties kunnen gestuurd worden via 'Talent in Bedrijf', ter attentie van Bart Boerema, met gebruikmaking van het open sollicitatie-formulier.

Terug