Home Actueel Raad voor Cultuur - Leden en voorzitters commissies culturele basisinfrastructuur

Raad voor Cultuur - Leden en voorzitters commissies culturele basisinfrastructuur

Raad voor Cultuur - Leden en voorzitters commissies culturele basisinfrastructuur
25 september 2019
Reageer voor 14 oktober 2019

RAAD VOOR CULTUUR ZOEKT LEDEN EN VOORZITTERS VOOR DE COMMISSIES TER BEOORDELING VAN SUBSIDIEAANVRAGEN CULTURELE BASISINFRASTRUCTUUR 2021-2024 (BIS)

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. Zie www.cultuur.nl.
De raad wil adviezen maken met visie en durf; adviezen die een verschil maken en bijdragen aan een rijk cultureel leven. De raad bestaat uit acht leden; de adviezen van de raad worden voorbereid door commissies die bestaan uit adviseurs die aan de raad zijn verbonden.

De raad is op zoek naar leden en voorzitters van commissies die in het voorjaar van 2020 de subsidieaanvragen in het kader van de Basisinfrastructuur 2021-2024 gaan beoordelen. De raad stelt 16 verschillende commissies in. Voor iedere commissie werven we leden en specifiek voor de genres Mode, Festivals, Urban, Design, E-culture, Interdisciplinaire kunstvormen, Debat, Musical en Nieuwe muziek. We vragen u daarom ook om toe te lichten waar u genre-specifieke kennis van heeft.

Profiel van de commissieleden
Naast artistiek-inhoudelijke expertise moet in de commissie (voor zover relevant) ook voldoende kennis en ervaring aanwezig zijn op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, programmering, marketing, educatie, participatie, talentontwikkeling en internationalisering. Commissieleden zijn niet alleen op de hoogte van de actualiteit in de specifieke sector, zij hebben een integrale kijk op het cultuurbeleid, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Zij hebben een open blik op het veld en kennen de instellingen die subsidie krijgen in het kader van de Basisinfrastructuur van de specifieke commissie en/of een dergelijke subsidie zullen aanvragen.

Profiel van de commissievoorzitters
Voor de voorzitters van de commissies geldt, naast de voorwaarden die gesteld worden aan commissieleden, dat zij gezaghebbend zijn en beschikken over diep inzicht in de sector. Zij hebben grote vaardigheden om vergaderingen te leiden en vanuit een helikopter-blik naar de sector en de aanvragende instellingen te kijken. Commissievoorzitters bewaken de integriteit van het beoordelingsproces en zullen de pre-adviezen in de raadsvergaderingen toelichten.

Diversiteit
De raad hecht er veel waarde aan dat zijn beoordelingscommissies divers zijn samengesteld. Bij de werving en selectie van commissieleden wordt rekening gehouden met een diversiteit in leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en woon- en werkplaats. We roepen met name personen met een migratie-achtergrond en personen die buiten de Randstad wonen en/of werken op om te solliciteren.

Tijdsbeslag en vergoedingen
Commissieleden beschikken in de maanden februari tot en met mei van 2020 over voldoende gelegenheid om de subsidieaanvragen te beoordelen: voor het lezen en vergaderen moeten 4 dagen per maand vrij worden gehouden. In de praktijk zal het tijdsbeslag wisselend zijn en sterk afhangen van de hoeveelheid aanvragende instellingen per commissie.
De vergaderingen zijn in de regel bij de raad in Den Haag. Commissieleden worden door de minister benoemd voor de periode van 1 jaar. De vergoeding per vergaderdag is € 220,- voor commissieleden en € 290,- voor voorzitters. Reiskosten worden vergoed.

Selectieprocedure
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand), vóór 14 oktober 2019 via e-mail te sturen naar CommissiesBIS@cultuur.nl.
Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij de heer Sedat Bugdaci, projectleider Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 via e-mail sb@cultuur.nl.

Terug