Home Actueel Stadsschouwburg De Harmonie – Voorzitter Bestuur

Stadsschouwburg De Harmonie – Voorzitter Bestuur

23 mei 2019
Reageren tot: verlopen

Gastvrij, actueel en toegankelijk: dat is wat Stadsschouwburg De Harmonie wil zijn. Het hoofdstedelijk theaterpodium van Friesland behoort tot de vijf grootste schouwburgen van Nederland. Jaarlijks organiseren wij ongeveer 900 culturele en commerciële activiteiten. Hiermee trekt De Harmonie circa 200.000 bezoekers per jaar.

De Harmonie stelt zich op als een cultureel ondernemer die maatschappelijke impact van groot belang acht. Als aanvulling op de subsidie die vanuit de gemeente Leeuwarden wordt ontvangen weet De Harmonie ook zelf financiële middelen te genereren waarmee de uitvoering van de gehele opdracht mogelijk gemaakt wordt.

De komende jaren wil De Harmonie haar positie als hoofdstedelijk theater verder uitbouwen. De ontwikkeling van een actueel maatschappelijk betrokken en artistiek profiel staat hierbij centraal. Hierbij streeft De Harmonie naar een programmering die kwaliteit en noodzaak heeft, rekening houdend met de wensen van haar publiek en verbinding zoekend met de omgeving.

De organisatie valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur en kent een omvang van circa 33 fte aan medewerkers, 22 fte aan uitzendkrachten, freelancers en stagiaires en 4,5 fte aan vrijwilligers. De ontwikkeling van De Harmonie vraagt echter om een bestuurlijke doorontwikkeling van stichtingsbestuur naar een Raad van Toezicht model.

Per 1 juli 2019 zoeken wij een nieuwe

voorzitter

die samen met de directeur wil werken aan een eigentijdse visie waarmee De Harmonie een nieuwe koers kan inslaan die aansluit bij de eisen van deze tijd.

Het profiel
Van de nieuwe voorzitter verwachten wij:

  • Nieuwsgierige en open blik.
  • Affiniteit met het (culturele) werkgebied.
  • Affiniteit met veranderprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Bestuurlijke ervaring en politieke sensitiviteit.
  • Ervaring met of zich kunnen verhouden tot de Code Cultural Governance en het Raad van Toezicht model.
  • Netwerk in voor De Harmonie relevante omgeving.
  • Kennis en of ervaring op financieel gebied, ondernemerschap en sponsoring.
  • Ervaring met organisatieprocessen.
  • Op een coachende manier in staat zijn om de directie te adviseren en te controleren.

Procedure
Uw reactie zien wij graag voor 1 juni 2019 tegemoet en kunt u sturen aan Stadsschouwburg De Harmonie, ter attentie van Johanna Andringa, Postbus 323, 8901 BC Leeuwarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via mailadres: j.andringa@harmonie.nl.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 28 juni 2019.

www.harmonie.nl

Terug