Home Actueel Raadslid erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (m/v) - Kunstraad Groningen

Raadslid erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (m/v) - Kunstraad Groningen

Raadslid erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (m/v) -  Kunstraad Groningen
14 mei 2019
Reageren tot: verlopen

De Kunstraad Groningen zoekt

Raadslid erfgoed en ruimtelijke kwaliteit (m/v)

Algemeen De stichting Kunstraad Groningen is in 2006 opgericht door de gemeente en de provincie Groningen. Het doel van de Kunstraad is om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Groningen. Dit doet de Kunstraad door het namens beide overheden verstrekken van incidentele subsidies en kennisdeling via spreekuren en overleg. Daarnaast adviseert de Kunstraad de gemeente en de provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid. Het bestuur van de Kunstraad is onlangs omgevormd tot een inhoudelijke raad waarin de verschillende expertisegebieden zijn vertegenwoordigd.

Profiel

Vanwege het uitbreiden van de expertise binnen de Kunstraad zijn wij op zoek naar een raadslid met het volgende profiel: - Brede inhoudelijke expertise op het gebied van cultuurhistorie. - Kennis van het beleid en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit op zowel gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. - Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden op maatschappelijke organisaties.

- Ervaring met advies- en organisatieprocessen.

- Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. - Geen directe betrokkenheid met culturele organisaties waarover de stichting adviseert. - Bij voorkeur woonachtig in de provincie Groningen.

Inzet en tijdsbesteding Naast het voorbereiden en deelnemen aan de raadsvergaderingen verwachten we dat het raadslid tijd beschikbaar heeft voor het monitoren/volgen van de meerjarig gefinancierde instellingen op het eigen vakgebied en het bezoeken van relevante activiteiten. Vergaderingen vinden overwegend aan het einde van de middag of begin van de avond plaats op kantoor van de Kunstraad. Het raadslid erfgoed is tevens beoogd voorzitter van de commissie beeldende kunst en erfgoed voor de cultuurnota advisering 2021-2024 voor gemeente en provincie Groningen. Dit betekent dat in de periode januari tot en met mei 2020 extra inzet nodig is. Wij gaan uit van minimaal drie commissievergaderingen inclusief voorbereidingen.

Vergaderfrequentie en zittingstermijn De raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar; in bepaalde periodes (ten tijde van de vierjaarlijkse cultuurnota advisering) is de frequentie hoger. De zittingstermijn bedraagt drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van drie jaar.

Vergoeding De raadsvergaderingen worden gehonoreerd op basis van vacatiegeld (€ 90 per vergadering) en reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer tweede klasse. Voor de cultuurnota advisering ontvangen commissievoorzitters en commissieleden een vergoeding van € 150 per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer tweede klas.

Reacties Reageren op deze oproep kan tot uiterlijk 1 juni 2019 door een mail te sturen naar antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl, onder vermelding van ‘raadslid erfgoed en ruimtelijke kwaliteit’.

We ontvangen bij de mail graag een korte motivatiebrief en curriculum vitae.

Na ontvangst en selectie van de brieven worden gesprekken in wederzijds overleg gepland.

Bij de samenstelling van de raad streeft de Kunstraad naar een afspiegeling van Groningen en let daarbij op gender, leeftijd en achtergrond. Informatie Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van de Kunstraad Ebrien den Engelsman. Dit kan per mail ebrien.den.engelsman@kunstraadgroningen.nl of telefoon 06 51 73 70 03.

Meer informatie over de Kunstraad Groningen is te vinden op www.kunstraadgroningen.nl.

Terug