Home Actueel Vrijdag - Voorzitter Raad van Toezicht

Vrijdag - Voorzitter Raad van Toezicht

Vrijdag - Voorzitter Raad van Toezicht
05 februari 2019
Reageren tot: Verlopen

VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG heeft een ruim aanbod van lessen en cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Ook ondersteunt VRIJDAG de amateurkunstmakers door de hele provincie. VRIJDAG wordt hiervoor structureel gesubsidieerd door de gemeente en de provincie.

VRIJDAG wordt geleid door het managementteam onder leiding van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (hierna RvT) houdt toezicht maar laat het besturen over aan de directeur-bestuurder. Omdat de zittende voorzitter van de RvT in de loop van 2019 zal vertrekken zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 • Van leden van de RvT verwachten we
 • Affiniteit met amateurkunst en kunst- en cultuureducatie;
 • hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
 • bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor VRIJDAG;
 • sterke sociale binding hebben met Groningen (stad en provincie)
 • Van de voorzitter van de RvT verwachten we:
 • een breed generalistisch, bestuurlijk profiel met natuurlijk gezag en van onbesproken gedrag
 • ruime ervaring met/in het openbaar bestuur,
 • ruime ervaring als toezichthouder;
 • een breed en actief netwerk in Groningen
 • in staat zijn een goede relatie te onderhouden met alle RvT-leden afzonderlijk en als geheel

 

We zoeken een persoon die empathisch is, die gericht is op samenwerking en die besluitvaardig is. We verwachten van een nieuwe voorzitter dat hij/zij zeker voor 2 periodes van 4 jaar beschikbaar is.

De leden van de RvT hebben specifieke aandachtsgebieden. Dit zijn HRM, financiën, cultuureducatie, verbouw/nieuwbouw, marketing & communicatie.

De RvT komt zo’n vijf maal per jaar in vergadering bijeen.

Van de voorzitter verwachten tussen de vergaderingen door tijd en aandacht om sparringpartner te zijn van de directie en samen te reflecteren op het beleid en de uitvoering.  RvT-leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn twee maal herbenoembaar.

VRIJDAG volgt de principes van de Governance Code Cultuur. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. VRIJDAG heeft haar visie verwoord en deze is downloadbaar van de website. Reacties graag voor 25 februari naar Pim Luiten, directeur, via directie@bijvrijdag.nl. Met hem kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen voor nadere informatie.

Terug