Home Actueel VRIJDAG - Lid Raad van Toezicht 

VRIJDAG - Lid Raad van Toezicht 

VRIJDAG - Lid Raad van Toezicht 
04 oktober 2018
Reageren tot: verlopen

Lid Raad van Toezicht 

VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG heeft een ruim aanbod van lessen en cursussen op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst. Ook ondersteunt VRIJDAG de amateurkunstmakers door de hele provincie. VRIJDAG wordt hiervoor structureel gesubsidieerd door de gemeente en de provincie.
VRIJDAG wordt geleid door de directeur-bestuurder en het managementteam. De Raad van Toezicht houdt toezicht maar laat het besturen over aan de directeur-bestuurder. Met het vertrek van een der leden is er behoefte aan een nieuw lid met kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie.

Van leden van de RvT verwachten we:
• een grote belangstelling voor amateurkunst en kunst- en cultuureducatie;
• hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor VRIJDAG;
• sterke sociale binding hebben met Groningen (stad en provincie)

De RvT is momenteel op zoek naar een nieuw lid met expertise op het gebied van marketing en communicatie. Van deze persoon verwachten we kennis van dan wel ervaring met communicatieve processen en marketingstrategieën die in de maatschappelijke belangstelling staan. Onze marketing en communicatie is een belangrijk aandachtsgebied omdat wij doelgroepen willen gaan bereiken die niet vanzelfsprekend in contact komen met kunst en cultuur. Dus bij voorkeur heeft het beoogde RvT-lid verbinding met deze niet-traditionele doelgroep of ervaring met het bereiken van deze doelgroep.
De RvT komt zo’n vijf maal per jaar in vergadering bijeen. Van een RvT-lid verwachten tussen de vergaderingen door tijd en aandacht om samen te reflecteren op het beleid en de uitvoering binnen het eigen aandachtsgebied. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn twee maal herbenoembaar. VRIJDAG volgt de principes van de Governance Code Cultuur. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd.

VRIJDAG heeft haar visie verwoord en deze is downloadbaar van de website: https://www.bijvrijdag.nl/media/5856106/visie-route-naar-de-toekomst.pdf.

Reacties graag voor 1 november naar Pim Luiten, directeur, via directie@bijvrijdag.nl. Met hem kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen voor nadere informatie.

www.bijvrijdag.nl

Terug