Home Actueel LKCA - Lid Raad van Toezicht

LKCA - Lid Raad van Toezicht

LKCA - Lid Raad van Toezicht
06 september 2018
Reageren tot: verlopen

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is op zoek naar een lid voor de Raad van toezicht, met een financieel profiel. 

Het LKCA 
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.

Hoe doen we dat?
Wij ondersteunen professionals en bestuurders die zijn werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie, met kennis. Onze bijeenkomsten, die we vaak samen met partners organiseren, worden bezocht door professionals uit het hele land die van elkaar willen leren of willen samenwerken. Ook zetten we samen met professionals nieuwe ontwikkelingen in gang. Onze website www.lkca.nl staat boordevol informatie. Ook onze publicaties zijn daar te vinden.
Voor onze raad van toezicht zijn wij op zoek naar een
Lid raad van toezicht, met een financieel profiel (m/v)

De functie 
Als lid van de raad van toezicht zie je toe op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken bij LKCA. Als lid met aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering ben je tevens lid van de financiële commissie. De financiële commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden inzake de goedkeuring van het financiële jaarverslag en de (meerjaren-)begroting, de werking van de interne beheersings- en controlesystemen, de beheersing van financiële risico’s, de naleving van relevante wet- en regelgeving en de goedkeuring van belangrijke besluiten rond huur van onroerend goed en financieel beleid.

Wat vragen wij?
Het LKCA is in ontwikkeling naar een open en verbindend kennisinstituut. Deze kwaliteiten willen we ook bij jou terug zien. We zoeken iemand die plezier heeft in vernieuwing en ontwikkeling en daarin kan fungeren als sparringpartner van de bestuurder. Je hebt naast een gedegen financiele/bedrijfskundige achtergrond, ervaring met financiële verslaglegging, planning & control, bedrijfsvoering en risicomanagement. Daarnaast vragen wij betrokkenheid bij en kennis van de sectoren cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ervaring met netwerken in (kunstvak)onderwijs, kunsteducatie in de vrije tijd, amateurkunst, overheidsbeleid, maatschappelijke organisaties of professionele culturele instellingen is daarbij een pre.

De raad van toezicht
De raad van toezicht volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en houdt kritisch en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de (door)ontwikkeling en de algehele gang van zaken in het kennisinstituut vanuit strategisch, bestuurlijk en bedrijfsmatig perspectief. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de directeur-bestuurder en vervult hij de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder.
De raad bestaat in totaal uit zes personen en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. De leden hebben specifieke deskundigheid op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, HRM, marketing en communicatie of public relations.

Zowel de raad van toezicht als de financiële commissie vergaderen ongeveer vijf keer per jaar in Utrecht. De leden ontvangen vacatiegeld en een onkostenvergoeding.

Solliciteren en meer informatie 
Om aansluiting te houden met de samenleving wil het LKCA een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Wij gebruiken bij de invulling van de vacature de Code Culturele Diversiteit: www.codeculturelediversiteit.com.
Denk je een geschikte kandidaat te zijn dan nodigen wij je van harte uit om uiterlijk 14 september 2018 je motivatiebrief met CV te sturen naar de sollicitatiecommissie van de raad van toezicht: bestuurssecretariaat@lkca.nl 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gerrit Kamstra gskamstra@gmail.com of 06-52443889. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 oktober 2018.

Het LKCA telt 68 medewerkers (54 fte). Als boven sectorale ondersteunende instelling maken wij deel uit van de culturele basisinfrastructuur.


Meer informatie 
Het LKCA - www.lkca.nl 

 

Terug