Home Actueel Stimuleringsfonds: Voorzitters en adviescommissieleden 2018

Stimuleringsfonds: Voorzitters en adviescommissieleden 2018

Stimuleringsfonds: Voorzitters en adviescommissieleden 2018
23 oktober 2017
Reageren tot: verlopen

Het Stimuleringsfonds zoekt 3 voorzitters en 21 adviseurs op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk van deze disciplines. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in binnen- en buitenland.

Het fonds ontvangt per jaar zo’n 2000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. De subsidieaanvragen worden per subsidieregeling voorgelegd aan onafhankelijke commissies die bestaan uit externe, deskundige adviseurs, die deze beoordelen en het bestuur adviseren. 
De discipline, doelstelling en beoordelingscriteria per subsidieregeling bepalen de samenstelling van de commissies. De adviseurs moeten in staat zijn de ingediende aanvragen op basis van het Subsidiereglement en de specifieke Deelregelingtekst te beoordelen en over hun eigen voorkeuren heen te kijken. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte te zijn van het beleid en de doelstellingen van het Stimuleringsfonds.
Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies met een gelijkwaardige gendervertegenwoordiging. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken, gevarieerd opleidings- en kennisniveau en regionale spreiding. Voorzitters en adviseurs ontvangen vacatiegeld en reiskostenvergoeding. 

Vacatures
Voor elke Deelregeling is een adviescommissie aangesteld. Meerdere voorzitters en adviescommissieleden hebben op 1 januari 2018 hun maximale termijn uitgediend. Hierdoor zijn verschillende vacatures in de adviescommissies ontstaan. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere professional binnen de creatieve industrie. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. 

Lees hier meer informatie over de specificaties betreft deze vacature.

Indienen van reacties
Kandidaten kunnen tot en met donderdag 23 november 2017 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 2 A4), een CV en/of een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld (maximaal 5 A4). U dient deze maximaal 7 pagina’s als één PDF bestand aan ons te sturen. Geef in uw motivatiebrief duidelijk aan op welk specifiek profiel of profielen (maximaal drie) u solliciteert. 

Uw reactie met het PDF document stuurt u per e-mail naar Martijn Kerkmeijer via m.kerkmeijer@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van ‘vacature adviseurs en uw profiel’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de betreffende deelregeling of met Martijn Kerkmeijer, 010-4361600.

Terug