Home Actueel Mondriaanfonds - Lid Raad van Toezicht

Mondriaanfonds - Lid Raad van Toezicht

Mondriaanfonds - Lid Raad van Toezicht
23 oktober 2017
Reageren tot: verlopen

Vacature lid Raad van Toezicht

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Namens de Nederlandse burger en in opdracht van het Ministerie van OCW draagt het Fonds bij aan bijzondere projecten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

De stichting Mondriaan Fonds kent een Raad van Toezicht-model met een bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht (rvt) heeft statutair tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De rvt staat het bestuur met raad terzijde. Directeur-bestuurder is sinds 2012 Birgit Donker.

Het Mondriaan Fonds streeft naar een evenwichtige samenstelling van zijn toezicht en is daarom op zoek naar een extra lid voor zijn Raad van Toezicht.

De rvt komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen met het bestuur en eenmaal zonder bestuur. De raad bestaat nu uit vijf leden. Samen vertegenwoordigen zij een rijke kennis van de samenleving; van het (internationale) veld van beeldende kunst en van cultureel erfgoed; van cultureel ondernemen; van financiën, van juridische zaken en van corporate governance. De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht staan op de website van het Mondriaan Fonds beschreven.

Het nieuwe lid beschikt over een open houding en is aantoonbaar (inter-)cultureel sensitief. Het lid draagt bij aan een stevige verbinding van het Mondriaan Fonds met de samenleving.

Gewenst profiel:

  • affiniteit met de doelstellingen van het Mondriaan Fonds
  • ruime bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties
  • goed gevoel voor het actuele culturele en politieke speelveld
  • relevant netwerk
  • onafhankelijke positie, brede blik en open houding
  • voldoende beschikbaarheid (circa vijf vergaderingen per jaar en geregeld informele contacten)

Sollicitaties kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl, t.a.v. Sarah Malko en onder vermelding van ‘vacature lid Raad van Toezicht’. Solliciteren kan tot en met 13 november 2017. Geïnteresseerden in deze vacature met een cultureel diverse achtergrond worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

Informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Sarah Malko (bestuurssecretaris): s.malko@mondriaanfonds.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

www.mondriaanfonds.nl

Terug