Home Actueel Stichting De Noorderlingen - Bestuursleden

Stichting De Noorderlingen - Bestuursleden

02 mei 2017
Reageren tot: Verlopen

Vooropleiding theater Stichting De Noorderlingen is al 30 jaar een opleiding en productiehuis voor talentvolle jongeren tussen de 12 en 21 jaar te Groningen. De Noorderlingen staat onder leiding van artistiek directeur Lotte Lohrengel. De Noorderlingen biedt talenten een meerjarig les- en trainingsprogramma en er worden jaarlijks voorstellingen met de Productiegroep gemaakt. De Noorderlingen wordt structureel financieel ondersteund door gemeente en provincie Groningen en zoekt:

BESTUURSLEDEN VOOR STICHTING DE NOORDERLINGEN
Voorzitter, penningmeester en 3 algemene leden vormen samen het bestuur voor De Noorderlingen. Het bestuur is divers samengesteld. Bij de bestuursleden is integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling ten opzicht van de organisatie van belang. De functie is onbezoldigd voor een termijn van 3 jaar (maximaal 2 termijnen). Gezien het profiel van het bestuur zijn we op zoek naar kandidaten met marketing/pr-, juridische, fondsen- of personeel en organisatie-deskundigheid.

Kandidaten hebben:

binding met het werkgebied van de stichting;

zitting in het bestuur zonder last of ruggespraak;

voldoende tijd beschikbaar (6 vergaderingen per kalenderjaar).

Procedure:

Stichting De Noordelingen ontvangt graag uw brief met korte motivatie en CV in een pdf graag voor 9 mei 2017 ter attentie van Nicolette Klein Bleumink, nicolette@denoorderlingen.nl. Voor vragen bereikbaar op 06-51553393. Uiterlijk 12 mei ontvangt u bericht van ons over het vervolg van de procedure. Op de avonden van 17 en 24 mei worden gesprekken gevoerd.

Terug