Home Actueel Raad voor Cultuur - 2 leden

Raad voor Cultuur - 2 leden

Raad voor Cultuur - 2 leden
14 januari 2021
Reageren tot: verlopen

De Raad voor Cultuur zoekt twee nieuwe leden

Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hierbij bekend dat er twee vacatures zijn voor de functie van lid van de Raad voor Cultuur.

Leden van de Raad voor Cultuur beschikken over:

  • Brede kennis van/affiniteit met het terrein van cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Brede visie op het cultuur- en/of mediabeleid en het vermogen deze uit te dragen;
  • Een onafhankelijke, oorspronkelijke en/of gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad;
  • Begrip en kennis van het functioneren van instellingen in het culturele en media veld;

Algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking).

Met het oog op een evenwichtige afspiegeling van de kennisvelden waarop raadsleden specifieke expertise meebrengen is de Raad voor Cultuur voor de invulling van de huidige vacatures op zoek naar:

  • Een kandidaat met brede kennis van en een netwerk in de podiumkunstensector, brede kennis van vraagstukken rond aanbod/afname en de doorwerking van landelijk, provinciaal en lokaal beleid naar de sector zelf, bijvoorbeeld vanuit een rol als directeur van een theater/podium; en
  • een kandidaat met een stevige worteling in de creatieve industrie en ontwerpsector, bij voorkeur gecombineerd met kennis van en ervaring met ruimtelijke vraagstukken.
  • In de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

De minister van OCW roept geschikte kandidaten op zich te melden. Ook is er gelegenheid om geschikte kandidaten voor te dragen. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de Kroon op voordracht van de minister voor een periode van vier jaar. Het tijdbeslag voor deze functie bedraagt minimaal 2 tot 3 dagen per maand. De vaste vergoeding is gebaseerd op schaal 16 van het CAO Rijk.

In verband met de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur, is deze functie niet verenigbaar met hoofd- en nevenfuncties bij instellingen die subsidie ontvangen vanuit de BIS en zal de benoemingsadviescommissie andere hoofd- en nevenfuncties toetsen op mogelijke ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

Jakob van der Waarden, directeur Raad voor Cultuur

Telefoon: 070-310 66 86

E-mail: jakob.vanderwaarden@cultuur.nl

Ministerie OCW

Voor vragen over de werkzaamheden binnen deze functie in relatie tot het Ministerie van OCW kunt u zich wenden tot: Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW

Telefoon: 070-412 42 74, 070-412 21 46

Tot en met  24 januari 2021 kunt u uw interesse kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, te zenden aan:

Ton de Leede, secretaris van de benoemingenadviescommissie

E-mail: t.deleede@minocw.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 8 februari 2021.

Terug