Home Actueel Provincie Drenthe: Provinciale Adviescommissie - Voorzitter en Leden

Provincie Drenthe: Provinciale Adviescommissie - Voorzitter en Leden

19 november 2020
Reageer tot: verlopen

Vol ambitie om de Drentse cultuur te verrijken en de cultuurparels te vinden is de provincie Drenthe vanaf januari 2021 voor een periode van vier jaar op zoek naar:

Een voorzitter en leden van de Provinciale Adviescommissie Cultuur

Wat doet de Provinciale Adviescommissie Cultuur?

De Provinciale Adviescommissie Cultuur is een onafhankelijke en multidisciplinaire commissie. Samen met de andere leden van de adviescommissie adviseer jij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe. De doelstellingen van de cultuurnota en de criteria in de subsidieregeling dienen als leidraad voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De adviescommissie vergadert ongeveer 7 keer per jaar en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bij samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden afkomstig van en/of werkend binnen en buiten de provincie Drenthe.

Lees hier meer over de vacature van voorzitter.

Lees hier meer over de vacature van leden van de adviescommissie.

 

Terug